Sterowanie prędkością wentylatora EC


EC wentylator


Wentylatory EC są napędzane bezszczotkowymi silnikami prądu stałego. Silniki te są również znane jako silniki komutowane elektronicznie lub silniki EC. Typowy silnik EC ma zewnętrzny wirnik z magnesami trwałymi, który obraca się wokół uzwojeń stojana. Elektronika sterująca (regulator prędkości wentylatora) jest zawsze zintegrowana z silnikiem EC, ponieważ ten typ silnika wymaga koordynacji między położeniem wirnika a prądami silnika. Ten zintegrowany regulator prędkości wentylatora przekształca napięcie sieciowe (napięcie AC) na napięcie stałe wymagane do sterowania silnikiem. Główne zalety silników EC to: ich wysoka sprawność, obniżony poziom hałasu oraz ogólna redukcja zakłóceń elektromagnetycznych (EMI).

Jednak magnesy trwałe i zintegrowana elektronika sprawiają, że ten typ silnika jest dość drogi. Ponieważ regulator prędkości wentylatora jest zawsze zintegrowany z silnikiem EC, te typy silników zawsze wymagają sygnału sterującego, aby określić żądaną prędkość wentylatora. Ten sygnał sterujący może być cyfrowy (Modbus RTU) lub analogowy (typowo 0-10 V).

Większość wentylatorów EC z komunikacją Modbus RTU może być sterowana przez SenteraWeb - internetową platformę sterowania HVAC. Ten rodzaj sterowania oferuje wiele zalet w porównaniu z klasycznym sygnałem sterującym 0-10V. Możliwe są znacznie dłuższe kable bez ryzyka wystąpienia zakłóceń. Prędkość silnika, temperatura silnika i inne parametry mogą być monitorowane w sposób ciągły, nawet online. Możliwe jest sterowanie ręczne lub zdalne. Połączenie z czujnikami Sentera HVAC zapewnia sterowanie prędkością wentylatora w zależności od zapotrzebowania. Do sterowania ręcznego można dodać potencjometr cyfrowy z komunikacją Modbus RTU.

Do generowania sygnału sterującego 0-10 V można użyć następujących urządzeń:

Typy sterowników do wentylatorów EC