Регулиране на АС вентилатор


Видове регулатори за АС вентилатори

АС вентилатори


Този тип вентилатори се задвижват от двигател с променлив ток. Тези двигатели изискват променливотоково захранващо напрежение. Повечето АС вентилатори са с регулируеми по напрежение мотори. Това означава, че скоростта на вентилатора намалява с намаляване на напрежението към двигателя. Двигателите, регулируеми по напрежение могат да се управляват чрез електронни регулатори на обороти, трансформаторни регулатори на обороти или честотни инвертори. Когато се прилага номиналното напрежение на двигателя, вентилаторът работи с номинална скорост.

В някои случаи двигателят с променлив ток не е напълно интегриран в корпуса на вентилатора. Това означава, че енергийната ефективност на променливотоковия двигател може да бъде тествана отделно. Енергийната ефективност на двигателите с променлив ток е дефинирана в IEC 60034 30-1. Тя е отбелязана на табелката с името на двигателя. Определени са следните международни класификации:

  • IE1 - Стандартна ефективност
  • IE2 - Висока ефективност
  • IE3 - Премиум ефективност
  • IE4 - Супер премиум ефективност

АС вентилаторите може да се регулират от:

За да се постигне ниво на ефективност IE4, повечето производители на двигатели са принудени да използват постоянни магнити, за да минимизират загубите на енергия в ротора. Това прави повечето IE4 двигатели синхронни AC двигатели. С прости думи: повечето двигатели IE4 могат да се управляват само от честотни инвертори.

В много случаи желаната скорост на вентилатора може да се регулира от самото устройство чрез интегрирания потенциометър или бутони. Друга възможност е да регулирате скоростта на вентилатора дистанционно чрез контролен сигнал.

Този управляващ сигнал може да бъде цифров (Modbus RTU) или аналогов ( 0-10V). Повече информация за тези управляващи сигнали можете да намерите на следващата страница. Първо, ще предоставим повече подробности за различните технологии за контрол на скоростта на вентилатора с променлив ток.

Видове регулатори


Трансформаторни регулатори на обороти

Трансформаторни регулатори на обороти


Трансформаторните регулатори на обороти са предназначени за стъпково регулиране на скоростта на електродвигателите. Те използват автотрансформатори за намаляване на напрежението на двигателя и скоростта на вентилатора - на стъпки. Благодарение на тази технология генерират напрежение на двигателя с перфектна синусоидална форма. Това води до изключително тиха работа на двигателя и удължен експлоатационен живот.

Автотрансформаторите са електрически трансформатори с една намотка. Чрез изводите за напрежение се подават намалени напрежения. Специалното им покритие намалява електрическия шум от автотрансформаторите. Въпреки това, в тиха среда типичният шум от трансформатора, може да бъде доловим.

Трансформаторните регулатори са рентабилни и доказано надеждни и сигурни. Могат да се използват и при нестабилно електроподаване.

Този тип регулатори на скорост на вентилатора са лесни за инсталиране. Те не изискват никаква конфигурация. Някои трансформаторни регулатори имат вграден въртящ се превключвател за ръчно регулиране на скоростта на вентилатора. Други варианти могат да се управляват дистанционно чрез Modbus RTU или чрез аналогов управляващ сигнал.

Електронни регулатори на обороти


Електронните регулатори на обороти предлагат безстъпково регулиране на скоростта за вентилатори с променлив ток. Обикновено тези регулатори се използват за оптимизиране на скоростта на АС вентилатори или помпи в ОВК приложения. Те използват фазово управление на ъгъла (TRIAC технология) за регулиране на напрежението на двигателя и за контрол на скоростта на вентилатора. Те обикновено се предлагат за мотори до 10 А. Благодарение на тази технология, регулаторите са изцяло безшумни. Те намаляват мрежовото напрежение като елиминират части от него. Напрежение на двигателя няма да е с идеална синусоидална форма. Благодарение на използвания микропроцесор се гарантира безшумна работа на мотора, дори при ниска скорост. Това означава, че TRIAC могат да бъдат контролирани по-точно.

В зависимост от типа на двигателя може да се появи някакъв допълнителен шум от двигателя при ниска скорост. Увеличаването на минималното напрежение на двигателя ще намали нивото на шума.

Някои електронни регулатори на обороти имат вграден потенциометър за ръчно регулиране на скоростта на вентилатора. Други варианти могат да се управляват дистанционно чрез Modbus RTU или чрез аналогов управляващ сигнал.

В повечето случаи електронните регулатори на обороти не изискват конфигуриране. Минималната скорост може да се регулира чрез тример или Modbus RTU.

Електронни регулатори на обороти
Честотни инвертори

Честотни инвертори


Честотните инвертори или преобразуватели предлагат безстъпково регулиране на скоростта за вентилатори с променлив ток. Също като електронните регулатори на обороти... Тогава каква е разликата? Честотният инвертор използва IGBT технология за изменение както напрежението на двигателя, така и честотата чрез широчинно-импулсна модулация, гарантирайки много прецизно управление на двигателя и почти идеална синуисода на напрежението. В зависимост от настройките, самият честотен инвертор също може да работи много безшумно.

Поради високата честота на превключване на IGBT са необходими специални филтри за намаляване на EMC замърсяването в електрическата мрежа. Тази екстра увеличава стойността на продукта. Прецизният контрол на двигателя означава също по-сложно конфигуриране. Изводът е, че честотните инвертори са по-скъпи от електронните регулатори на обороти, по-сложни за конфигуриране и по-трудни за инсталиране, но предлагат много прецизно управление на двигателя. Този тип регулатори на скоростта са много енергийно ефективни и могат да контролират високи токове на двигателя.

Желаната скорост на двигателя може да се настройва чрез вградените потенциометри или бутони. Освен това е възможно и дистанционно регулиране на скоростта на двигателя чрез Modbus RTU или аналогов контролен сигнал.

Термична защита за АС вентилатори


Променливотоковият (АС) двигател е стабилно устройство с дълъг експлоатационен живот. Въпреки това, експлоатацията на мотор с променлив ток за по-дълъг период от време при ниска скорост крие рискове. При ниска скорост двигателят се охлажда по-малко. Това може да причини прегряване на намотките на двигателя. Прегряването на двигателя може да доведе до влошаване на изолацията на намотките на двигателя. Това може да доведе до утечка, късо съединение и евентуално повреда на двигателя. За да предотвратите повреждане на двигателя е важно да предотвратите прегряване на двигателя.

За тази цел много AC двигатели са оборудвани с термовходове - често наричани TK контакти. Тези термични контакти измерват температурата в намотките на двигателя. В случай на прегряване на двигателя, TK контактите се отварят. Някои регулатори на скоростта на вентилатора осигуряват допълнителна защита срещу прегряване чрез тяхната функция за следене на TK. Тази функционалност деактивира двигателя в случай на прегряване, за да се предотврати повреда. В същото време аларменият изход ще бъде активиран, за да укаже проблем с двигателя. В случай, че двигателят Ви не е оборудван с TK контакти, не забравяйте да свържете TK клемите на регулатора на обороти или да деактивирате функцията за следене на TK.

Термична защита за АС вентилатори

Как да боравите с електрически двигатели по безопасен начин?


Прекъсвачи

Прекъсвачи


В случай на поддръжка или когато двигателят трябва да бъде заменен, е важно да се уверите, че захранването към двигателя е и остава прекъснато по време на интервенцията. Най-добрата гаранция за това е монтиране на прекъсвач, заключващ се в позиция „ИЗКЛ.“. Тези прекъсвачи могат да бъдат блокирани в изключено положение с катинар, за да се гарантира безопасността на техника. Обикновено прекъсвачите се монтират близо до двигателя или на входа на стая или съответна зона.

Моторни прекъсвачи


Моторните прекъсвачи са прекъсвачи с ниско напрежение с функционалност на релето за термично претоварване. Те предпазват разклоненията на веригите на двигателя от свръхтовар, падане на фаза и късо съединение. Обикновено моторните прекъсвачи се инсталират в или в близост до ел табло.

Моторни прекъсвачи