EC-fläkthastighetsreglering


EC-fläktar


EC-fläktar drivs av borstlösa likströmsmotorer. Dessa motorer är också kända som Electronically Commutated motorer eller EC-motorer. En typisk EC-motor har en extern rotor med permanentmagneter som roterar runt statorlindningarna. Styrelektroniken (fläkthastighetsregulator) är alltid integrerad i EC-motorn eftersom denna motortyp kräver en samordning mellan rotorposition och motorströmmar. Denna integrerade fläkthastighetsregulator omvandlar strömförsörjningen (växelspänning) till en likspänning som krävs för att styra motorn. De huvudsakliga fördelarna med EC-motorer är: deras höga verkningsgrad, det reducerade bruset och den totala minskningen av elektromagnetisk störning (EMI).

Men de permanenta magneterna och den integrerade elektroniken gör denna typ av motor ganska dyr. Eftersom fläkthastighetsregulatorn alltid är integrerad i EC-motorn kräver dessa motortyper alltid en styrsignal för att specificera önskad fläkthastighet. Denna styrsignal kan vara digital (Modbus RTU) eller analog (vanligtvis 0-10V).

De flesta EC-fläktar med Modbus RTU-kommunikation kan styras via SenteraWeb - en online HVAC-styrplattform. Denna typ av styrning har många fördelar jämfört med den klassiska 0-10V styrsignalen. Betydligt längre kabellängder är möjliga utan risk för störningar. Motorhastigheten, motortemperaturen och andra parametrar kan övervakas kontinuerligt, även online. Lokal eller fjärrkontroll är möjlig. Kombinationen med Sentera HVAC-givare ger dig behovsstyrd fläkthastighetreglering. För manuell kontroll kan du lägga till en digital potentiometer med Modbus RTU-kommunikation.

Följande enheter kan användas för att generera en 0-10V styrsignal:

Typ av regulatorer för EC-fläktar