Inzicht in de snelheidsregeling van ventilatoren

Start hier

Waarom zou u de snelheid van een ventilator willen regelen?


Binnenluchtkwaliteit (IAQ)

Om een gezond en comfortabel binnenklimaat te creëren is het noodzakelijk om de lucht voldoende te verversen. Aangezien de meeste mensen een groot deel van hun tijd binnen vertoeven, is de kwaliteit van de binnenlucht belangrijk! Temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 en TVOC zijn de belangrijkste parameters die het comfort en de productiviteit van de gebruiker bepalen. Als verschillende mensen een beperkte ruimte delen, zal een goed gedimensioneerd ventilatiesysteem de ventilatorsnelheid en bijgevolg de luchtverversing optimaal aansturen. Dit is noodzakelijk om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen en de CO2- en TVOC-concentratie op een aanvaardbaar niveau te houden. Als minder mensen dezelfde kamer delen, is het voldoende dat de luchtverversing op een lager niveau draait. Een aanpasbare regeling van de ventilatie zal dus het comfort van de gebruikers verbeteren en het energieverbruik verminderen.

Vermijd COVID-19 besmettingen via aerosols

Het risico om met COVID-19 geïnfecteerd te worden is groter in drukbezochte, slecht geventileerde ruimtes. Besmetting door aerosols vindt zelden plaats in openlucht of in volumineuze gesloten ruimtes. Over het algemeen wordt aanbevolen systemen die lucht recirculeren uit te schakelen en om de toevoer van verse lucht en de afvoer van bevuilde lucht op te drijven. Het ventilatiesysteem moet doorlopend in werking zijn. De meeste ventilatiesystemen zijn gedimensioneerd om druk bezette ruimtes van voldoende frisse lucht te voorzien. Als de ruimte niet bezet is kan het verversen van de lucht verminderd worden.

Energiebesparing

Zelfs een kleine vermindering van de ventilatiesnelheid heeft reeds een belangrijk invloed op het electriciteitsverbuik van de ventilator. HVAC ventilatoren volgen typisch een kwadratische koppelcurve. Afhankelijk van het type motor, komt een vermindering van 25% van het ververste luchtvolume overeen met een energiebesparing van 50%.

Warmteverliezen beperken

In koudere of gematigde weersomstandigheden wordt de afgezogen, warme binnenlucht vervangen door verse, koudere lucht. Een verminderde luchtafvoer leidt tot een vermindering van energieverliezen door warmteverlies. Door de ventilatorsnelheid continu te optimaliseren om een goede binnenluchtkwaliteit te behouden, kan een aanzienlijke hoeveelheid energie worden bespaard.

Verlengde levensduur

Een verlaging van de gemiddelde luchtstroom zorgt ervoor dat de luchtfilters langer meegaan. Het verzadigen van deze filters staat immers in verhouding met het totaal luchtvolume dat na verloop van tijd door het systeem werd gezuiverd. Een langere levensduur verlaagt de operationele kosten.

Toename van het comfort

Verminderd risico op COVID-19 besmetting

Energiebesparing

Beperking van het warmteverlies

Verlengde levensduur

Optimaliseer de binnenluchtkwaliteit

Hoe regel je de ventilatorsnelheid?


Informatie

Over het algemeen onderscheiden we EC-ventilatoren en AC-ventilatoren. In de volgende hoofdstukken zullen we het verschil tussen beide motortypen in detail uitleggen. Een EC-ventilator kan worden gezien als een AC-ventilator met geïntegreerde ventilatorsnelheidsregelaar. Dus een AC-ventilator heeft een aparte snelheidsregelaar nodig.

Er bestaan verschillende technologieën om AC-ventilatoren te regelen. We zullen de volgende types verder toelichten:

Deze AC-ventilatorsnelheidsregelaars kunnen handmatig worden bediend - via drukknoppen of een draaiknop op de snelheidsregelaar zelf. Of ze kunnen worden aangestuurd via een extern stuursignaal. EC-ventilatoren hebben dit extern stuursignaal steeds nodig om de gevraagde ventilatorsnelheid te specificeren. Dit stuursignaal kan digitaal (Modbus RTU) of analoog zijn (typisch 0-10V). Het kan handmatig of automatisch worden gegenereerd (bijvoorbeeld via een HVAC-sensor). De volgende apparaten kunnen een stuursignaal genereren voor een EC-ventilator of een AC-ventilatorsnelheidsregelaar:

De volgende hoofdstukken geven een overzicht van de voor- en nadelen van deze verschillende technologieën. Maar eerst gaan we de ventilator zelf nader bekijken. Over het algemeen onderscheiden we twee soorten ventilatoren: EC-ventilatoren en AC-ventilatoren