Inzicht in de snelheidsregeling van ventilatoren

Waarom moeten we de ventilatorsnelheid regelen?


Een ventilatormotor op volle toeren maakt veel lawaai, verbruikt veel energie, kost geld en heeft meer warmteverlies. Als we de ventilatorsnelheid verlagen, zal de motor minder lawaai maken, minder energie verbruiken en zal dit bijgevolg de operationele kosten van het ventilatiesysteem verlagen. Dit alles ten voordele van het comfort van de bewoners.

Als dit het geval is, waarom zouden we dan niet gewoon een ventilator met een kleinere motor kopen? De capaciteit van een ventilator moet berekend zijn op de maximale bezettingsgraad, alsof er steeds een grote menigte mensen in de ruimte aanwezig is. Een ventilator moet bovendien ook sneller kunnen draaien indien de temperatuur of relatieve vochtigheid van de aangevoerde lucht sterker afwijkt van de gewenste temperatuur of relatieve vochtigheid. Met andere woorden, om de binnenluchtkwaliteit te regelen, moet ventilator- en dus motorsnelheid kunnen worden aangepast.

Hoe beïnvloedt de regeling van de ventilatorsnelheid de luchtkwaliteit?


De voordelen van ventilatie voor de binnenluchtkwaliteit zijn bijna vanzelfsprekend. Omdat een kamer in principe aan alle kanten is ingesloten door muren, en mensen de lucht in de kamer gebruiken, zal de luchtkwaliteit binnen meestal slechter zijn dan de luchtkwaliteit buiten. Vroeger zetten we de ramen open om ervoor te zorgen dat er frisse lucht in de ruimte kwam. Dit eenvoudige principe had verschillende problemen. Niet in het minst de goede balans tussen het verluchten van de ruimte en het beperken van de warmteverliezen. Bovendien worden we regelmatig geconfronteerd met ongezonde buitenlucht of zelfs smog. Dit maakt duidelijk dat er behoefte is aan intelligente en energiezuinige ventilatieregelingen.

Een modern ventilatiesysteem regelt de binnenluchtkwaliteit op basis van verschillende parameters, zoals temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 en TVOC. Deze parameters veranderen met het aantal mensen in de ruimte, de buitentemperatuur en het gebruik van bepaalde verontreinigende stoffen. Wanneer een van deze parameters te hoog wordt, moet de ventilatorsnelheid toenemen om meer frisse lucht binnen te krijgen. Hoe dit precies gebeurt, kunt u lezen in het tabblad “Technologie”.

COVID-19 besmetting via aerosolen

COVID-19 besmetting via aerosolen


Het risico om besmet te raken met het COVID-19-virus is groter in druk bezette en slecht geventileerde ruimtes. Overdracht van COVID-19 via aerosolen vindt zelden buiten of in zeer grote binnenruimtes plaats. De meeste ventilatiesystemen zijn standaard gedimensioneerd om voldoende frisse lucht te voorzien bij een hoge bezettingsgraad van de ruimte. Wanneer de ruimte echter niet volledig bezet is, kan het luchtvolume van het ventilatiesysteem worden verlaagd terwijl dit toch nog voldoende frisse lucht voorziet voor de actuele bezettingsgraad van de ruimte. Om warmteverliezen te minimaliseren recupereren sommige ventilatiesystemen echter gedeeltelijk binnenlucht. Deze interne luchtcirculatie kan virussen door het gebouw verspreiden. Daarom is de algemene COVID-19 aanbeveling om de recirculatie van de binnenlucht te deactiveren, en om de toevoersnelheid van verse lucht en de afzuigsnelheid van onzuivere lucht te verhogen.

COVID-19 besmetting via aerosolen

Energiebesparing


Een ander voordeel van het regelen van de ventilatorsnelheid is energiebesparing. Als we de ventilatorsnelheid niet zouden regelen, maar in plaats daarvan de motor op volle toeren zouden laten draaien, zou er zeker voldoende verse luchttoevoer zijn. Maar zelfs een lichte verlaging van de ventilatorsnelheid heeft een grote invloed op het elektriciteitsverbruik van de ventilator. Een typisch HVAC-ventilator heeft een kwadratisch koppelcurve. Afhankelijk van het motortype komt een vermindering van de luchtvolumestroom met 25 % overeen met 50 % minder energieverbruik. Daarnaast zorgt een lager luchtvolume ook voor een stillere werking.

Ingangsvermogen (%)

Energiebesparing

Luchtdebiet (%)

Minimaliseer warmteverliezen


In koudere en gematigde klimaten wordt afgevoerde warme binnenlucht vervangen door verse lucht die veel kouder kan zijn. Dat betekent dat als we ventileren, we meer moeten bijverwarmen om de ruimte terug op temperatuur te krijgen. Moderne ventilatiesystemen zijn uitgerust met een warmtewisselaar om dergelijke warmteverliezen te minimaliseren. De warmte wordt aan de afgevoerde lucht onttrokken en zoveel mogelijk aan de aangevoerde lucht toegevoegd. Toch kan extra energie worden bespaard door de ventilatorsnelheid waar mogelijk te verlagen. Door de luchtkwaliteit van de binnenlucht te meten, kan de ventilatorsnelheid continu worden geoptimaliseerd terwijl de binnenluchtkwaliteit wordt gegarandeerd.

Minimaliseer warmteverliezen

Langere levensduur


Luchtfilters gaan langer mee bij het verlagen van het luchtvolume. Dat is logisch; hoe meer lucht er door de filters gaat, hoe groter de verontreiniging van de filters. Een lager luchtvolume heeft ook een positief effect op de levensduur van de mechanische onderdelen van de ventilator. Deze verlengde onderhoudsintervallen verlagen de operationele kosten en de totale levensduurkosten.

Langere levensduur

Meer comfort

Minder risico op Covid-19 besmettingen

Energiebesparing

Minimaliseer warmteverliezen

Langere levensduur

Optimale binnenluchtkwaliteit