Регулиране на EC вентилатори


EC вентилатори


ЕС вентилаторите се задвижват от безчеткови правотокови (или постояннотокови) ел двигатели. Тези двигатели са известни още като електронно комутирани двигатели или EC двигатели... Типичният EC двигател има външен ротор с постоянни магнити, който се върти около намотките на статора. Електрониката (регулатор на обороти) е винаги интегрирана в EC двигателя, тъй като този тип двигател изисква координация между положението на ротора и токовете на двигателя. Този интегриран регулатор на обороти преобразува мрежовото (променливотоково напрежение) в правотоково напрежение, което е необходимо за управление на двигателя. Основните предимства на EC двигателите са: тяхната висока ефективност, намаленият шум и цялостното намаляване на електромагнитните смущения (EMI).

Постоянните магнити и интегрираната електроника обаче правят този тип двигатели доста скъпи. Тъй като регулаторът на обороти е винаги интегриран в EC двигателя, тези типове двигатели винаги изискват контролен сигнал, за да зададат желаната скорост на вентилатора. Този управляващ сигнал може да бъде цифров (Modbus RTU) или аналогов ( 0-10V).

Повечето ЕС двигатели с Modbus RTU комуникация могат да бъдат контролирани чрез SenteraWeb - онлайн платформата за ОВК. Този тип управление предлага редица предимства в сравнение с класическия контролен сигнал 0-10V. Възможни са значително по-големи дължини на кабела без риск от смущения. Скоростта на двигателя, температурата на двигателя и други параметри могат да се следят непрекъснато, дори онлайн. Възможно е локално или дистанционно управление. Комбинацията с ОВК сензори на Sentera предлага автоматизирана вентилация. За ръчно управление може да се добави цифров потенциометър с комуникация Modbus RTU.

Следните устройства могат да се използват за генериране на управляващ сигнал 0-10V:

Видове регулатори за ЕС вентилатори