Как се регулират оборотите на вентилатора

Начало

Защо се регулира скоростта на вентилатора?


Качество на въздуха в затворени помещения

Притокът на чист въздух е от съществено значение за създаването на здравословна и комфортна среда. Тъй като повечето хора прекарват по-голямата част от времето си в затворени помещения, качеството на въздуха на закрито е от огромно значение! Температурата, относителната влажност, CO2 и ЛОС са най-важните параметри, определящи усещането за комфорт и продуктивност. Когато много хора споделят ограничено пространство, скоростта на вентилатора и въздушният обем ще бъдат оптимизирани от една добра вентилационна система. Това е необходимо, за да се гарантира добро качество на въздуха в помещенията и да се поддържат концентрациите на CO2 и ЛОС на допустимите нива. Когато в стаята има малко хора, лекото подаване на свеж въздух ще бъде достатъчно. Това регулиране на вентилационната система ще увеличи комфорта на обитателите и ще спести енергия.

Предпазване от заразяване с COVID-19 по въздуха

Рискът от заразяване с вируса COVID-19 е по-висок в пренаселени и недобре проветрени помещения. Предаването на COVID-19 чрез въздуха е трудно да се случи на открито или в просторни помещения. Препоръчително е да се спре рециркулацията на въздуха в помещението, да се увеличи скоростта на подаване на чист въздух и степента на извличане на застоял въздух. Вентилационната система трябва да работи непрекъснато. Повечето вентилационни системи са оразмерени, за да осигурят достатъчно свеж въздух в претъпканите помещения. В случай, че помещението е празно, скоростта на вентилация може да бъде намалена.

Пестене на енергия

Леко намаляване на скоростта на вентилатора оказва значително влияние върху консумацията на електрическа енергия. Стандартните ОВК вентилатори следват квадратична крива на въртящия момент. В зависимост от типа на двигателя, намаляването на въздушния дебит с 25% съответства на 50% по-малко потребление на енергия.

Минимизиране на топлинни загуби

При по-студен или умерен климат извлеченият топъл въздух от помещенията се заменя със свеж, по-студен въздух. Намаленото отвеждане на въздуха води до намаляване на загубите на енергия в следствие на загуба на топлина. Чрез постоянна оптимизация на скоростта на вентилатора, за да се поддържа добро качество на въздуха в помещенията, може да се спести значително количество енергия.

Дълъг експлоатационен живот

Намаляването на средния въздушен поток удължава живота на филтрите. Запушването на тези филтри е свързано с общия въздушен поток, преминаващ през системата след определен период от време. Удълженият експлоатационен живот намалява разходите.

Подобрен комфорт

Намален риск от заразяване с Covid-19

Пестене на енергия

Минимизиране на топлинни загуби

Дълъг експлоатационен живот

Оптимално качество на въздуха на закрито

Как се регулира скоростта на вентилатора?


Информация

Най-общо различаваме два вида вентилатори - ЕС вентилатори и АС вентилатори. В следващите раздели ще обясним подробно разликата между двата вида двигатели. EC вентилаторът може да се разглежда като AC вентилатор с вграден регулатор на обороти. Така че АС вентилаторът изисква отделен регулатор на обороти.

Съществуват няколко метода за регулиране на АС вентилатори. Ще разясним следните:

Тези регулатори за АС вентилатори могат да се управляват ръчно - чрез бутони или ключове от самия регулатор. Или те могат да бъдат управлявани чрез външен „управляващ сигнал“. EC вентилаторите винаги изискват външен управляващ сигнал, за да бъде указана желаната скорост. Този управляващ сигнал може да бъде цифров (Modbus RTU) или аналогов (обикновено 0-10V). Той може да се генерира ръчно или автоматично (напр. чрез ОВК сензор). Следните устройства могат да генерират контролен сигнал за EC вентилатор или регулатор за АС вентилатор:

Следващите раздели представят предимствата и недостатъците на тези различни технологии. Първо ще разгледаме по-подробно различните видове вентилатори: EC вентилатори и AC вентилатори.