Управляващи сигнали


Какво е управляващ сигнал?


Управляващите сигнали обикновено се използват за дистанционно управление на устройства. Те биват цифрови (дигитални) и аналогови управляващи сигнали. Въпреки че аналоговите сигнали се използват от много години, ОВК пазарът тепърва започва да открива предимствата на цифровите сигнали.

Управляващи сигнали - диаграма

Видове сигнали


SenteraWeb табло

Цифрова комуникация


Цифровата комуникация (напр. Modbus RTU) предлага много предимства. Възможни са дължини на кабелите до 1000 м. Желаната скорост на вентилатора се предава не само към двигателя или регулатора на вентилатора, но също така е възможно и да се получава информация. Състоянието на двигателя, скоростта на двигателя, температурата на двигателя, действителната мощност на двигателя и др. могат да се проследяват във всеки един момент. Тъй като Modbus RTU е отворен комуникационен протокол, повечето ОВК устройства с Modbus RTU комуникация могат да обменят информация. Чрез Интернет гейтуей на Sentera те могат да бъдат свързани със SenteraWeb - онлайн платформата на Sentera. Тази всеобхватна платформа дава възможност за наблюдение на свързани ОВК устройства, за регулиране на настройките и за регистриране на данни.

Аналогово управление


Аналоговите контролни сигнали са популярни в индустрията за автоматизация от много години. Чрез обикновен сигнал 0-10V, желаната скорост на вентилатора се предава към EC вентилатора или регулатора на обороти. Дори и днес повечето ЕС вентилатори се управляват чрез сигнал 0-10V. Това е проста технология, която работи добре, ако дължините на кабелите са ограничени. Ако обаче линиите, подаващи сигнала са инсталирани в близост до електропроводи, съществува риск от смущения. Препоръчително е дължината на кабела на аналоговия контролен сигнал да бъде ограничена до максимум 10 м и да се използват екранирани кабели, за да се сведе до минимум рискът от смущения.

Аналогово управление - диаграма

Видове регулатори


Превключвател за регулиране на скоростта на вентилатора в 3 стъпки


За регулиране на скоростта на вентилатора в 3 стъпки може да се използва превключвател. Превключвателите генерират сигнал 0-10V в 3 стъпки. Предлагат се с или без позиция OFF.

Техният стъпков 0-10V сигнал може да се използва за управление на EC вентилатори, регулатори за AC вентилатори, честотни инвертори и др. Позиции 1 и 2 се настройват с помощта на тримери. Позиция 3 е равна на подаваното напрежение - обикновено 10 VDC. В случай, че има позиция OFF, тя съответства на 0 VDC.

SMT - превключвател на Sentera
SPV - потенциометри на Sentera

Потенциометър за регулиране на вентилатори


Потенциометърът генерира сигнал 0-10 V. Този управляващ сигнал може да се използва за плавно регулиране на скоростта на ЕС вентилатор. Може да регулира и честотен инвертор, АС регулатор на обороти и др. Някои потенциометри генерират други аналогови управляващи сигнали, напр. 0-20 mA или ШИМ сигнал. Потенциометрите се предлагат с различни захранващи напрежения и с или без позиция „ИЗКЛ.“

ОВК сензори за автоматизирана вентилация


Интелигентните ОВК сензори генерират 0-10V контролен сигнал въз основа на измерванията. Те могат да управляват директно EC вентилатор, регулатори за АС вентилатори или честотни инвертори. Скоростта на вентилатора се контролира автоматично, за да поддържа температурата, относителната влажност, CO2, ЛОС или диференциалното налягане в избрания диапазон. Всички настройки могат да бъдат направени по Modbus RTU.

ОВК сензори на Sentera